Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är en gemensam nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.  Mariestads kommun är huvudman.

Nämnden ansvarar för VA-försörjning, gator, vägar, hamn (Mariestads kommun), allmän platsmark, trafikfrågor och kart- och mätverksamhet.

Nämnden ansvarar även för kommunernas egen lokalförsörjning med tillhörande byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning och lokalvård .

Tekniska nämnden har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare varav  Mariestads kommun har 6 ordinarie ledamöter och 6 ersättare, Töreboda kommun 4 ordinarie ledamöter och 4 ersättare och Gullspångs kommun  3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.

Tekniska nämndens arbetsutskott har 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare, varav Mariestads kommun har 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare, Töreboda  2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare och Gullspångs kommun 1 ledamot och 1 ersättare.

Ledamöter och ersättare i tekniska nämnden

Ordinarie ledamöter

 

E-postadress

 

 

 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson , ordförande

(S)

suzanne.michaelsen-gunnarsson@gullspang.se

Sven-Inge Eriksson, förste vice ordförande

(KD)

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Linn Brandström, andre vice ordförande

(M)

linn.brandstrom@toreboda.se

Gunnar Bohlin

(M)

gunnar.bohlin@gullspang.se

Torbjörn Jansson

(C)

torbjorn.jansson@gullspang.se

Anders Bredelius

(M)

anders.bredelius@mariestad.se

Sune B Jansson

(C)

sune-b.jansson@mariestad.se

Björn Nilsson

(S)

bjorn.nilsson@mariestad.se

Lars-Göran Kvist

(S)

lars-goran.kvist@mariestad.se

Mats Karlsson

(MP)

mats.a.karlsson@mariestad.se

Sven Olsson

(C)

sven.olsson@toreboda.se

Peter Granath

(S)

peter.granath@toreboda.se

Johan Jacobsson

(S)

johan.jacobsson@toreboda.se

 

 

 

Ersättare

 

E-postadress

 

 

 

Jimmy Gustafsson

(S)

jimmy.gustafsson@gullspang.se

Lii Bergman

(FI)

lii.bergman@gullspan.se

Albert Eriksson

(C)

albert.eriksson@gullspang.se

Bert Levefelt

(M)

bert.levefelt@mariestad.se

Henrik Svalmark

(C)

henrik.svalmark@mariestad.se

Göran Hellström

(L)

goran.hellstrom@mariestad.se

Bror Amell

(S)

bror.amell@mariestad.se

Jens Söder

(S)

jens.soder@mariestad.se

Irina Kananovich

(S)

irina.kananovich@mariestad.se

Magnus Dimberg

(M)

magnus.dimberg@toreboda.se

Roland Hjalmarsson

(C)

roland.hjalmarsson@toreboda.se

Agneta Bakir

(S)

agneta.bakir@toreboda.se

Lars-Åke Bergman

(S)

lars-ake.bergman@toreboda.se

 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott

 

 

 

 

 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson

(S)

suzanne.michaelsen-gunnarsson@gullspang.se

Sven-Inge Eriksson, förste vice ordförande

(KD)

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Linn Brandström, andre vice ordförande

(M)

linn.brandstrom@toreboda.se

Björn Nilsson

(S)

bjorn.nilsson@mariestad.se

Peter Granath

(S)

peter.granath@toreboda.se

 

 

 

Ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott


E-postadress
Gunnar Bohlin

(M)

gunnar.bohlin@gullspang.se

Bert Levefelt

(M)

bert.levefelt@mariestad.se

Lars-Göran Kvist

(S)

lars-goran.kvist@mariestad.se

Sven Olsson

(C)

sven.olsson@toreboda.se

Johan Jacobsson

(S)

johan.jacobsson@toreboda.se

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-13

Relaterad information

Kontakt

Ewa Sallova
Nämndsekreterare
Telefon: 0501-75 61 05
E-post: Ewa Sallova

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns