Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Framtidsberedningen

Framtidsberedningen är en del av den politiska strukturen i Töreboda kommun. Beredningen ska vara ett stöd för den politiska diskussionen i viktiga framtidsfrågor. Ytterst handlar det om frågor kring hur dagens verksamhet kan anpassas till morgondagens förutsättningar.

Framtidsberedningen består av en ledamot från respektive parti som är representerat i kommunfullmäktige. Beredningens uppdrag ges av kommunfullmäktige. Framtidsberedningen har arbetat fram en rapport med förslag om viktiga utvecklingssatsningar för kommunen. Beredningen har bland annat tagit fram förslag till ett ungdomspolitiskt handlingsprogram, utarbetat Töreboda Vision 2030 och tagit fram ett nytt tillväxt- och näringslivsprogram för kommunen. För närvarande arbetar Framtidsberedningen med att konkritisera innehållet i Töreboda kommuns värdegrund och vision 2030.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-17

Relaterad information

Kontakt

Ordförande
 Daniel Nord

Ansvarig

Kommunfullmäktige

Dokument

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns