Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan beskrivas som kommunens riksdag. Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter som väljs på 4 år.

Fullmäktige beslutar i frågor av övergripande och principiell natur samt fastställer de politiska målen för den kommunala verksamheten. Det är fullmäktige som beslutar om hur budgeten, pengarna, ska fördelas. Det är även här som de politiska målen för den kommunala verksamheten bestäms och här väljs också vilka som ska sitta i kommunens olika nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktige fastställer även kommunens förvaltningsorganisation och beslutar om förändringar i förvaltningens organisationsstruktur.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige:
Socialdemokraterna   11 mandat
Moderaterna                7 mandat
Centerpartiet                6 mandat
Sverigedemokraterna  3 mandat
Vänsterpartiet              2 mandat
Liberalerna                  1 mandat
Miljöpartiet                   1 mandat

Kommunfullmäktige 15 oktober 2014 - 14 oktober 2018
Ordförande Göran Johansson (C)
1:e vice ordförande Anne-Marie Lundin (M)
2:e vice ordförande Hans Thorsell (S)

Ledamöter 

Lars-Åke Bergman (S), e-post: Lars-Åke Bergman
Bengt Sjöberg (M), e-post: Bengt Sjöberg
Karl-Johan Gustafson (C), e-post: Karl-Johan Gustafson
Anne-Charlotte Karlsson (S), e-post: Anne-Charlotte Karlsson
Linn Brandström (M), e-post: Linn Brandström
Johan Cord (S), e-post: Johan Cord
Birgit Sporrong (SD), e-post: Birgit Sporrong
Pernilla Johansson (C), e-post: Pernilla Johansson
Anna-Karin Holgersson (S), e-post: Anna-Karin Holgersson
Anne-Marie Lundin (M), e-post: Anne-Marie Lundin
Ewa Ewaldson (S), e-post: Ewa Ewaldson
Therése Göransson (V), e-post: Therése Göransson
Marianne Asp Henrysson (C), e-post: Marianne Asp Henrysson
Ingmar Andhill  (S), e-post: Ingmar Andhill
Mikael Faleke (M), e-post: Mikael Faleke
Peter Sporrong (SD), e-post: Peter Sporrong
Hans Thorsell (S), e-post: Hans Thorsell
Göran Johansson (C), e-post: Göran Johansson
Gunnar Welin (M), e-post: Gunnar Welin
Linda Ludvigsson (S), e-post: Linda Ludvigsson
Bo Andersson (S), e-post: Bo Andersson
Daniel Nord (C), e-post: Daniel Nord
Marlene Näslin (M), e-post: Marianne Näslin
Gunilla Fransson (L), e-post: Gunilla Fransson
Jan Karlsson (MP), e-post: Jan Karlsson
Berit Bergman (S), e-post: Berit Bergman
Marco Terenziani (SD), e-post: Marco Terenziani
Mattias Faleke (V), e-post: Mattias Faleke
Allan Jakobsson (C), e-post: Allan Jakobsson
Magnus Dimberg (M), e-post: Magnus Dimberg

Ersättare

Erland Gustafsson (M), e-post: Erland Gustafsson
Jörgen Karlsson (M), e-post: Jörgen Karlsson
Sören Lexell (M), e-post: Sören Lexell
Kerstin Bertilsson (M), e-post: Kerstin Bertilsson
Lars Frändberg (C),e-post: Lars Frändberg
Sven Olsson (C), e-post: Sven Olsson
Mattias Lindström (L), e-post: Mattias Lindström
Krister Dahl (L), e-post: Krister Dahl
Peter Granath (S), e-post: Peter Granath
Johan Jacobsson (S), e-post: Johan Jacobsson
Agneta Bakir (S), e-post: Agneta Bakir
Ulla Moberg (S), e-post: Ulla Moberg
Katarina Wikström (S),e-post: Katarina Wikström
Jan-Erik Rosander (V), saknar e-post
Lars-Göran Asp (V), e-post: Lars-Göran Asp
Jonas Fällström (MP), e-post: Jonas Fällström
Anton Lakkapää Karlsson (MP), e-post: Anton Lakkapää-Karlsson
Bengt-Åke Johansson (SD), e-post: Bengt-Åke Johansson
Sabina Nordström (SD), e-post: Sabina Nordström

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-10

Relaterad information

Kontakt

Mariana Frankén
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-180 20
E-post: Mariana Frankén

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns