Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande ledningsorgan. I denna funktion ska kommunstyrelsen samordna och tillgodose helheten i den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnderna och följa dess verksamheter så att måluppfyllelse sker såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.

Kommunstyrelsen ska bland annat lämna förslag i de ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige.

Bland ansvarsområdena för kommunstyrelsen i Töreboda kommun kan nämnas övergripande administration, kommunens ekonomiska förvaltning, arbetsgivarfrågor, sysselsättningsfrågor, turism, näringslivsfrågor och utvecklingsfrågor i övrigt.

Kommunstyrelsens utskott

Inom kommunstyrelsen finns fyra utskott, som i huvudsak ska bereda ärenden. Utskotten består av fem ledamöter och fem ersättare vardera utom personalutskottet som består av tre ledamöter och tre ersättare. Utskotten är:

  • Utvecklingsutskottet
  • Utbildnings- och kulturutskottet
  • Vård- och omsorgsutskottet
  • Personalutskottet

 

Kommunstyrelsens sammansättning 2015-2018
Ledamöter                                
Bengt Sjöberg (M) (kommunalråd)
Anne-Marie Lundin (M)
Mikael Faleke (M)
Marlene Näslin (M)      
Karl-Johan Gustafson (C)
Marianne Asp-Henrysson (C)
Pernilla Johansson (C)
Gunilla Fransson (L)
Kenneth Carlsson (S) (oppositionsråd)
Anne-Charlotte Karlsson (S)
Johan Cord (S)
Anna-Karin Holgersson (S)
Hans Thorsell (S) 
Therése Göransson (V)
Peter Sporrong (SD)

Ersättare
Mattias Lindström (L)
Jörgen Karlsson (M)
Linn Brandström (M)
Magnus Dimberg (M)
Allan Jakobsson (C)
Sven Olsson (C)
Daniel Nord (C)
Jonas Fällström (MP)
Bo Andersson (S)
Berit Bergman (S)
Johan Jacobsson (S)
Ewa Ewaldson (S)
Ingmar Andhill (S)
Mattias Faleke (V)
Birgit Sporrong (SD)

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-03

Relaterad information

Kontakt

Mariana Frankén
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-180 20
E-post: Mariana Frankén

Bengt Sjöberg
Kommunalråd
Telefon: 0506-180 28
E-post: Bengt Sjöberg

Dokument


Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns