Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Folkhälsoarbete

En god hälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling och tillväxt. En god folkhälsa kännetecknas av god livskvalité, hög medellivslängd, låg sjuklighet och jämlikhet i befolkningen.
Töreboda kommun bedriver sedan många år ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete i samverkan med Västra Götalandsregionen. Som ett av kommunens horisontella perspektiv ska folkhälsoperspektivet genomsyra alla kommunens verksamheter. Utgångspunkten för arbetet är det övergripande nationella folkhälsomålet som handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-22

Relaterad information

Kontakt
Pia Gustavsson
Folkhälsoplanerare
Telefon: 0506-182 55
E-post: Pia Gustavsson

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
Folkhälsorådet

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns