Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Stöd till arbetssökande

Arbetsmarknad och utbildningscenter

Vi som finns på AMU i Töreboda, arbetar aktivt med att motverka arbetslöshet och ohälsa inom kommunen. Vårt mål är att hjälpa människor som av olika anledningar är arbetslösa. Vi tar hand om de som är i behov av extra stöd, vägledning eller kompetenshöjande åtgärder för tillträde till arbetsmarknaden. Vår utredare gör även arbetsförmågebedömningar. Du kommer till oss efter kontakt med din handläggare på bl.a. arbetsförmedlingen eller inom socialtjänsten.   

Här har vi olika VARG-spår, se länk till vänster, som våra deltagare kan välja mellan. VARG står för: vägledning, aktivitet, rörelse, grupparbete.  Det går också att alternera mellan olika spår, för att få möjlighet att prova på olika saker. Vilka spår vi har, beror på våra deltagares intressen och om någon deltagare vill starta ett eget spår. Vi startar även nya projekt, som beror på våra deltagares och arbetsmarknadens behov. Nya jobb skapas kontinuerligt.
I varje spår har våra deltagarna möjligheter att självständigt eller med vår hjälp söka jobb, skriva CV och personligt brev.

På AMU har du som deltagare mycket att säga till om och vi håller uppföljningsmöten med dig för att få veta vad du tycker och om du vill får du vara med i vår utvecklingsgrupp. Vi har också en förslagslåda för idéer om t.ex. studiebesök. Varannan onsdag har vi deltagarmöte, där alla får information om vad som har hänt och vad som är på gång. Där tar vi också upp intresseanmälningar, för att se om AMU har möjlighet att anordna någon kortare utbildning som det finns ett stort intresse för. Tillsammans med Kanalskolan ordnar vi korta utbildningar.

På AMU har vi bildat ett team bestående av ledning och spåransvariga, som har ett gemensamt ansvar för arbetet. En bra åldersfördelning och olika erfarenheter, ger fler idéer till vidareutveckling, större kontaktnät, bättre insyn och ett gott samarbete.

Vi har olika utslussar, som är olika projekt där jobbmöjligheter finns. Ett exempel är vårt samarbete med Turism, för att sköta om färjan Lina och anställa färjeskötare. Vi samarbetar även med Ifo (individ- och familjeomsorg) i projektet Åter på banan.

AMU ansvarar för kommunala praktikplatser. Vi kan även hjälpa våra deltagare med praktik på privata företag. Mer information under egen länk.

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-03

Relaterad information

Öppettider:
Måndag-torsdag 07.30 - 16.00
Fredag 07.30 - 14.30

Kontakt

Erland Gustafsson
Områdeschef
Mobil: 0506-180 90
E-post: Erland Gustafsson

Heidi Hansen
Platschef
Telefon: 0506-189 22
E-post: Heidi Hansen

Charlie Steijer
Produktionsledare
Telefon: 0506-189 20
E-post: Charlie Steijer

Maria Nyström
Utredare
Mobil: 0506-189 25
E-post: Maria Nyström

Linda Björklund
Ansvarig, Åter på banan
Telefon: 0506-183 44
E-post: Linda Björklund

Besöksadress:
Skövdevägen 11
545 31 Töreboda

Postadress:
Box 83
545 22 Töreboda

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns