Töreboda kommun mot en hållbar framtid

Två tjejer klädd i svarta arbetskläder står bakom en metallfärgad vagn med mat på. I Bakgrunden syns bord och sittplatser.

Astrid Alfredsson och Camilla Hedsand arbetar i Björkängens restaurang.

Töreboda kommun arbetar för att skapa en hållbar framtid. Vi vill gärna lyfta våra verksamheter som arbetar för en hållbarare framtid. Först ut är måltidsverksamheten i Töreboda kommun. Här arbetar verksamheten med hjälp av besökarna för att minska matsvinnet.

I maj 2022 antog kommunfullmäktige strategi för Agenda 2030 och hur Töreboda kommun ska arbeta för att uppnå målen. En framgångsrik och hållbar kommun i tillväxt år 2030. Töreboda kommun ska vara en trygg och hållbar kommun att bo, leva och verka i. Det övergripande syftet med hållbarhet i Töreboda kommun är att skapa förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott liv, nu och i framtiden. Det får dock inte ske på bekostnad av någon annans livskvalitet någon annanstans.

Under 2023 kommer det spännande arbetet med att implementera strategin i kommunens verksamheter att börja. Som inspiration på vägen vill vi lyfta fram några goda exempel på arbete som sker ute i våra verksamheter idag i Agenda 2030:s anda. Först ut är måltidsverksamheten!

Måltidsverksamheten i Töreboda kommun har länge jobbat med hållbarhet ur flera olika perspektiv. En central del av verksamhetens uppdrag är att bidra med goda och hälsosamma vanor hos våra barn och unga för att på så vis sätta grunden för ett hälsosamt liv.

Ur ett miljömässigt perspektiv har måltidsverksamheten länge arbetat för att så långt det går minska mängden svinn som uppstår både vid tillagning av maten och ute vid servering och har genom sitt arbete minskat svinnet med 2600 kg svinn per år sen 2019.

Paulina Bertilsson som är måltidschef, säger att upphandling är ett viktigt verktyg för dem i sitt hållbarhetsarbete. Inför senaste livsmedelsupphandlingen ville dem få med så mycket svenska produkter och råvaror som möjligt. Pasta, linser, bönor och ärtfärs är exempel på råvaror som numera är svenska till stor del. Även i stort sett alla animaliska produkter, såsom mejeriprodukter, kyckling, nöt, fläsk med mera, är numera producerade i Sverige.

En annan förändring som skett genom upphandling är att förpackningarna till måltidsverksamhetens matlådor numera innehåller en fjärdedel plast och förhoppningen är att förpackningen ska vara helt nedbrytbar inom ett år.

2022 byttes verksamhetens måltidsplaneringssystem ut och det nya systemet möjliggör att man kan göra klimatberäkningar per serverad portion. Genom att följa upp i planeringssystemet har verksamheten kunnat se hur mycket koldioxidekvivalenter deras menyer gett upphov till och vilka olika val som ger höga eller låga utsläpp. Genom ett målmedvetet arbete har man lyckts minska utsläppet ytterligare och kan nu stolt berätta att Töreboda kommun tillsammans med Falköping kommun har lägst klimatpåverkan per måltid av kommunerna i Skaraborg.

Paulina, vad är det som gör att just ni i din grupp är så duktiga på hållbarhetsarbetet?

- Offentlig mat i Sverige har jobbat med hållbarhet inom olika områden i många år så det har fallit sig naturligt att måltidsverksamheten i Töreboda har hoppat på tåget och jobbat för att både människor och miljö ska ha en framtid. Stort engagemang och nyfikenhet bland våra medarbetare gör jobbet så mycket enklare.

Har du några tips till andra verksamheter som också vill arbeta med att minska sina klimatavtryck?

- Var engagerad i upphandlingar, ställ krav och tänk utanför boxen. Skapa ett intresse.

Tänk inte för stort, många små förändringar gör skillnad och var engagerad som ledare.

Vinnare i minst matsvinn

Astrid Alfredsson och Camilla Hedsand arbetar i Björkängens restaurang och har varit med och arbetat för att minska matsvinnet. Den mat vi inte äter upp på tallriken och som slängs kallas tallrikssvinn. Under hösten har eleverna på Björkängsskolan utmanats i att äta upp det som finns på tallriken så att inget slängs. Varje årskurs har vid ett antal tillfällen mätt sitt tallrikssvinn och i december kunde en vinnare utses. Årskurs fem hade under hösten haft minst tallrikssvinn i genomsnitt och belönades med ett diplom, en fin pokal och tårta.

Pågående arbete för att minska matsvinnet

Svinnvagnen hjälper till att minska matsvinnet och skapar ett större utbud. Blir det råvaror över som måste ätas upp snart används ”Svinnvagnen” i Björkängens restaurang. På svinnvagnen placeras sådant som vi räddar från att slängas och istället äts upp. Utbudet är väldigt olika på vagnen då det varierar vad som blivit över men det kan vara några ostskivor, lite smoothies eller bröd till exempel.

Vi hoppas att detta har inspirerat dig och din arbetsplats att arbeta mer hållbart. Tillsammans gör vi skillnad!

Sidan senast uppdaterad: