Töreboda mot en hållbar framtid - Agenda 2030

De 17 stycken globala målen på en bild

Töreboda kommun som organisation har en avgörande roll och ett stort ansvar för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar. För att lyckas är det av stor vikt att vi integrerar alla aspekter av hållbarhet; social, miljömässig och ekonomisk, i det vi redan gör.

Detta arbete måste ske i samverkan mellan offentlig verksamhet, invånare och samhällets övriga aktörer som näringsliv, ideell sektor, statens och regionens företrädare. Mot bakgrund av detta antog kommunfullmäktige 2022-05-30 Strategi för Agenda 2030. En strategi med målet att ta både lokalt och globalt ansvar för människa, miljö och ekonomi.

Agenda 2030

Sidan senast uppdaterad: