Här börjar Friaån!

Blå dekal bredvid en dagvattenbrunn med texten "Här börjar Friaån".

Visste du att allt vatten som rinner ned i dagvattenbrunnen hamnar i närmsta vattendrag - oftast helt orenat? Det kan vara Friaån, din badsjö eller en vattentäkt som då påverkas. Tvätta därför inte bilen på gatan och släng inte fimpar, snus eller annat skräp som kan spolas ned i brunnen. Var med och värna om vårt vatten du också!

Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan. Vill du värna vattenmiljön i din närmaste vattenmiljö så kan du inte tvätta bilen hemma på gatan. Tvättvattnet inklusive tvättkemikalier, olja och tungmetaller rinner rakt ut i närmaste vattendrag eller sjö. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner påverkar förstås vattenmiljön. Läs mer om stora biltvättarhelgen som är ett initiativ från Svenskt Vatten som syftar till att få fler att tvätta sin bil på en biltvätt.

Fordonstvätt - Törebodas kommun

Miljömärkt biltvättmedel påverkar miljön

Även miljömärkta biltvättmedel är dåliga att använda hemma. De kan brytas ned i ett reningsverk men om de släpps ut via dagvattnet till närmaste sjö eller vattendrag så går nedbrytningen betydligt långsammare, kräver syre och så länge tensideffekten finns kvar så påverkar det vattenlevande djur negativt. Vi rekommenderar därför att bilen tvättas på en biltvätt som är anmäld till miljöförvaltningen. Biltvättarna har koll på sina utsläpp. Alla orter har inte en biltvätt. Men kanske du kan planera in en biltvätt om du har ett ärende i en ort där det finns? Om du ändå måste skölja av bilen hemma – gör det bara med såpa och på grus eller gräsmatta.

Bidra till en bättre miljö

Än så länge är det inga stora problem för vattenmiljön eller dricksvattnet till exempel men vi jobbar för att säkerställa bra vatten även för framtida generationer. Råvattenkvalitén kan påverkas på lång sikt och vi kan inte fortsätta att ta rent dricksvatten för givet. Vi vill att människor ska kunna dricka vatten, bada och att Friaån ska ha kvar sina höga naturvärden även i framtiden Därför måste vi hjälpas åt med att ta hand om vårt fina och viktiga vatten. Att börja tvätta bilen i en biltvätt istället för på gatan och ta hand om sitt skräp är ett sätt att bidra.

Utöver arbete med uppsamling av skräp upprättar också kommunen vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter för kommunala vattentäkter. Det arbetet görs för att få en långsiktigt hållbar vattenförsörjning för flera generationer. Vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna är till för att hjälpa dig som medborgare att veta vad som gäller i ett sådant område. Det kan till exempel handla om hantering av kemikalier, bränslen och gödningsmedel.

Biltvättarhelg 23-24 april 2022 - Svenskt Vatten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontoret

Ida Roos
Miljöingenjör i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner
E-post: Ida Roos

Sidan senast uppdaterad: