Agenda 2030

Töreboda kommun arbetar med att upprätta en strategi för kommunens arbete med att nå målen i Agenda 2030.

Verksamheten har upprättat ett förslag till strategi som presenterades på utvecklingsutskottet sammanträde 3 februari 2022. Utskottet beslutade att sända ut förslaget på samråd till berörda aktörer internt och externt. Målsättningen är att strategin ska fastställas av kommunfullmäktige den 25 april 2022.

Töreboda kommuns arbete med Agenda 2030

Sidan senast uppdaterad: