Miljöövervakning

Övervakning av miljökvaliteten sker i syfte att kontrollera efterlevnaden av normer och riktvärden samt för att följa upp miljömål och resultat av åtgärder. Undersökningarna sker oftast i samverkan nationellt eller regionalt.

Kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång är medlemmar av Vänerns Vattenvårdsförbund, Norra Vätterns tillrinningsområdes recipientkontroll, Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund och Tidans Vattenförbund vilka utför undersökningar i respektive vattenområde. Kommunerna är även medlemmar i Luft i Väst vilka ombesörjer mätningar av luftkvaliteten.

Mätningar i egen regi sker också, bland annat recipientkontroll i Friaån samt övervakning av luftkvaliteten.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2,
Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Dokument

Miljöläget 2021 Pdf, 3.8 MB.
Luftmätningsrapport 2020 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Luft i Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vänerns Vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidans Vattenförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SLU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöövervakning Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.