Textilier och miljön

Kläder på rad i en butik Bild Most photos

Många av våra snygga kläder och vackra textilier har en mörk baksida. Spridning av miljögifter, långa transporter och dåliga arbetsförhållanden finns inom en stor del av textilindustrin.Genom att vara en aktiv konsument och göra val när du handlar, så kan du vara med och minska de negativa konsekvenserna från textilindustrin.

Textilier är en stor handelsvara i världen. Cirka 6 % av världshandeln består av textilier. Det är mer än 100 miljoner familjer som arbetar med bomullsodling. Om näringar inom bearbetning och transporter räknas in så sysselsätter bomullsindustrin cirka 1 miljard människor.

Baksidan av textilindustrin

Numer har en stor del av textilproduktionen flyttat från västvärlden till utvecklingsländerna. Miljö- och hälsoproblemen flyttas då också dit. Många preparat som är förbjudna hos oss används i andra delar av världen. Utöver den negativa påverkan i tillverkningsländerna får vi med oss miljögifter hem i våra importerade textilier. När vi tvättar textilierna sprids gifterna till våra vatten.

I drygt hälften av våra textilier används bomull. Bomull är dock en av de mest besprutade jordbruksprodukterna i världen. Välj om möjligt andra materia än bomull, till exempel hampa. 1 kg bomull förbrukar runt 28 000 liter vatten och 0,5 – 1 kg kemikalier. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att cirka 40 000 lantarbetare dör av kemiska bekämpningsmedel varje år. Varje år förgiftas cirka 3 miljoner textilarbetare.

Detta kan du och jag göra

Det finns många sätt att minska textiliernas miljöpåverkan och bidra till bättre levnadsförhållanden för fattiga människor. Exempel på vad jag som konsument kan göra:

  • Ställa frågor när du handlar
  • Välja miljö & rättvisemärkta textilier
  • Välja svenskt eller nordiskt
  • Re-use — handla second hand
  • Re-design — gör om gamla kläder
  • Re-duce — kvalité istället för "slit och släng"
  • Vårda dina kläder

Naturskyddsföreningen har en hemsida där du kan söka efter butiker som säljer second hand kläder, ekologiska- och rättvisemärkta kläder och textilier. Mer information finns också under Miljömärkningar.

Detta gör kommunen
När kommunen gör upphandlingar ställs miljökrav och krav på etiska regler. Läs mer på Upphandlingsenhetens sidor.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2
Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kommunens upphandling