Klimat

Jordens klimat har förändrats många gånger genom historien. Denna gång är det annorlunda. Klimatförändringarna som sker nu är inte naturliga.

I dag anser flertalet forskare i världen att det är vi människor som bidrar till denna snabba och inte naturliga klimatförändring. Det är vår livsstil som medför stora utsläpp av växthusgaser.

Inom hundra år beräknas jordens medeltemperatur stiga mellan 1,1-6,4°C. När jordens temperatur stiger ökar risken för allvarliga konsekvenser. Hur olika delar av världen påverkas och hur följderna blir  varierar. Klimatförändringen är ett stort och globalt hot mot oss och kräver omfattande och snabba åtgärder.

Mer information om klimatförändringen finns hos Naturvårdsverket.

Läs mer under ekologiska fotavtryck hur vi påverkar vår miljö och vårt klimat samt få tips hur du kan minska din påverkan. Mer information finns också hos kommunens energi- och klimatrådgivning.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2
Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö och byggnadsnämnden

Länkar

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.