Hemmet

Oavsett om vi bor i slott eller koja påverkar vårt hem och våra aktiviteter i hemmet miljön och klimatet. Det finns många sätt att minska den negativa påverkan.

 

El och värme

Hur vi värmer upp vår bostad, hur mycket el vi förbrukar och hur mycket vatten vi använder påverkar miljön och klimatet på många sätt.
 
Vill du ha hjälp och råd om hur du kan minska klimatpåverkan från ditt hem kan du kontakta kommunens Energi och klimatrådgivare. Energi- och klimatrådgivarna ger kostnadsfri och opartisk information till dig kring energi och klimatfrågor.

Kemikalier

I vårt hem använder vi mycket olika kemikalier. Många av dem kan vi klara oss utan eller använda mindre av. När du handlar kemikalier till hemmet, kan du se efter om det finns miljövänliga alternativ.

Mycket av de kemikalier vi använder i hemmet kanske vi inte direkt tänker på att de är kemikalier som är farliga för miljön. Nagellack, ogräsmedel och impregneringsmedel är några exempel på produkter som ska sorteras som farligt avfall. Det är viktigt att tomma förpackningar eller rester av kemikalier hanteras på rätt sätt. Är du osäker på hur du ska göra med dina kemikalierester följ kommunens sorteringsanvisningar.

Avfall

I hemmet kan du på olika sätt minska sin miljöpåverkan från avfall. Ett sätt att prioritera kan vara:

  • Minska avfallsmängden, köp kvalitet, laga trasiga saker, köp inte mer än vad du behöver.
  • Återanvänd, det du ledsnat på kan du sälja, ge bort eller lämna till exempelvis second hand eller insamlingar.
  • Källsortera, spara på resurser och minska risken för att farliga ämnen sprids i naturen.

Mer information finns under Avfall och återvinning. 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden