Närtrafik

För resor i Töreboda kommun mellan landsbygd och kommuncentra kan du åka med närtrafik. Information finns på Västtrafiks hemsida.