Kungsgatans gång- och cykelbana rustas upp

Snart påbörjas arbete med att förbättra Kungsgatan. Gång- och cykelbanan längs Kungsgatan kommer att rustas upp i två etapper under året. Läs vidare för att ta reda på mer om projektet och hur det kan påverka dig.

Gång- och cykelbanan (GC-banan) utmed Kungsgatan är gammal och i stort behov av upprustning. Då denna tillhör Trafikverket har kommunen fått tillstånd att i egen regi utföra detta förbättringsarbete.

Tidsplan

Arbetet inleds i mitten av september 2023 och väntas fortsätta fram till och med våren 2024. Arbetet utförs i etapper och arbetet är väderberoende. Sträckan som berörs är från Norra Torggatan till Kyrkogatan. Etapp 1 och 2 förväntas pågå genom hösten 2023, pausas under vintern, och fortsätta under våren 2024. Vi vill betona att vi kommer att göra allt vi kan för att hålla gång- och cykelbanan öppen under arbetets gång, men det kommer att finnas vissa begränsningar i framkomlighet. För att säkerställa din säkerhet och bekvämlighet kommer vi att leda om trafiken vid tillfälliga avstängningar.

Vi ber om din förståelse och tålamod medan vi arbetar för att förbättra Kungsgatans gång- och cykelbana.

Kontaktuppgifter:

Om du har frågor eller behöver mer information om projektet är du alltid välkommen att kontakta oss:

Oscar Björk
E-post: Oscar Björk
Telefon: 0506-189 64

Projektledare Anna-Carin Eriksson
E-post: Anna-Carin Eriksson
Telefon: 0501-75 61 24

Sidan senast uppdaterad: