Avstängning av väg

Förbud för genomfart av Bergatorpsgatan mellan Kårtorpsgatan och Stora Bergsgatan.

Vägen är avstängd från 13 februari till 14 april.

Avstängningen sker på grund av VA-sanering på en del av Bergatorpsgatan.

Kontakt

Fernando Cruz Del Aguila
Trafikingenjör
Telefon 0501-75 62 26
fernando.cruz@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: