Renovering av färjeläge Lina över Göta kanal

Renovering av gång- och cykelbron och färjeläge Lina över Göta kanal. Inga avstägningar kommer att ske.

Renovering av gång- och cykelbron och färjeläge Lina över Göta kanal har påbörjats och kommer att pågå under hösten 2021.

I det första steget kommer landfästena för gång- och cykelbron renoveras och arbetet beräknas vara klart till 1 oktober när bron läggs på plats.

När gångbron ligger på plats kommer landfästen för själva färjeläget renoveras och arbetet beräknas vara klart i början på december.

Då arbetet är uppdelat mellan gång- och cykelbron och färjeläget Lina så kommer färjan eller bron vara öppna hela tiden.

Sidan senast uppdaterad: