Ombyggnation av Norra Torggatan

Under vecka 42 påbörjas arbetet med att bygga om korsningen Norra Torggatan-Östra Torggatan.

Bakgrund

Töreboda centrum har sedan flera år upprustats i etapper. Under 2020 har torgparkeringen byggts om. Nu fortsätter nästa etapp.

Vad skall görs och när

Under vecka 42 påbörjas arbetet med att bygga om korsningen Norra Torggatan-Östra Torggatan. Korsningen stensätts och även Östra Torggatan förbi torgparkeringen stensätts.

På norra sidan breddas Norra Torggatan för att skapa mer utrymme för uteservering och gående. Ett förhöjt övergångsställe är planerat norr om Ica arbetet pågår till och med vecka 48.

Trafik

Under byggtiden kommer framkomligheten att vara begränsad.
Torgparkeringen nås i början av projektet från norr men när stensättningen framskrider nås parkeringen från Östra Torggatan i söder.

Kontaktuppgifter


Projektledare

Johan Bengtsson, e-post: johan.bengtsson@mariestad.se
Tel. 0501-75 61 72

Arbetsledare

Pär Almén, e-post par.almen@mariestad.se
Tel. 0506-189 64


Sidan senast uppdaterad: