Hastighetsdämpning

Tekniska förvaltningen arbetar strategiskt med att förbättra trafiksäkerheten för alla trafikantslag. Detta arbete styrs bland annat av efterfrågan från kommuninvånare om hastighetsdämpande åtgärder.

För att ett farthinder ska anläggas på en gata tas hänsyn till följande:

  • Trafikräkningar
  • Hastighetsmätningar
  • Polisrapporterad olycksstatistik
  • Sjukhusrapporterad olycksfallsstatistik
  • Boendeundersökningar
  • Där trottoar/gångcykelväg saknas, och att uppmätt medelhastighet är högre än 35 km/h.
  • Att det är samlingsplatser för barn (skola, lekplats) samt att majoriteten av de boende önskar åtgärder.

För åtgärd gäller följande

  • Vid 4-5 punkter bör åtgärder anläggas.
  • Vid 3 punkter kan åtgärder övervägas.
  • Vid 0-2 punkter är det tveksamt med åtgärder.

Förening som vill bygga farthinder ska göra det i samråd med tekniska förvaltningen. Föreningen  får själv bekosta åtgärderna.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Länkar

Kontakt, felanmälan, e-förslag Öppnas i nytt fönster.