Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Snö och halka

Verksamhet teknik ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av det kommunala vägnätet. Tillsammans med privata entreprenörer försöker vi skapa en god framkomlighet för alla trafikanter. Vi sköter halkbekämpning och snöröjning utifrån de specialprognoser vi får. Väntas mer snö inom nära tid avvaktar vi med snöröjningen

Snöröjning prioriteras enligt följande:
1. Gång/cykelvägar och gator till centrum och till större arbetsplatser
2. Gång/cykelvägar och gator till skolor
3. Bostadsgator

Undvik att parkera fordon på gatan eftersom detta försvårar snöröjningen.

Verksamhet teknik snöröjer de gångbanor där kommunen äger fastighet eller mark. Fastighetsägare har ansvar för att hålla sin gångbana framkomlig, men vänta med att snöröja tills gatan är plogad.

Norrlandsplogning
Vid mycket stora mängder snö plogar verksamhet teknik upp snö på vissa gångbanor inom bostadsområden. Fastighetsägaren sandar utanför snövallen vid halka. Där gångbanor inte plogas igen ska fastighetsägaren även fortsättningsvis snöröja och sanda gångbanan.

Att tänka på som fastighetsägare

• Snöröj och sanda vid snö och halka, glöm inte till sopkärlet
• Bryt snövallen vid gatukorsningar
• Ansvara för att häck, träd och buskar inte växer över gångbana/gata och hindrar trafikanter eller snöröjningsfordon
• Ta bort farliga istappar ovanför gångbanan
• Öppna till rännstensbrunnar vid snösmältning
• Sopa bort sandningsgruset när våren kommit

Gratis sand till privatpersoner
Privatpersoner som behöver sandningsgrus kan hämta detta på Kommunförrådet, Verkstadsgatan 2, Töreboda.Ta med eget kärl!

Sandsopning
I slutet av mars sopar gatuenheten gatorna från vintersand. Observera att sandupptagningen kan fördröjas av snö och regn. Fastighetsägare ombeds sopa gångbanan. Saknas gångbana sopa om möjligt sand från området närmast fastighetsgränsen (en meter). Undvik att parkera bilar på gatan så att sandupptagningen underlättas. Vid sandupptagning kan en del olägenheter uppstå, vi ber om överseende med detta.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-19

Relaterad information

 

Kontakt

Kundtjänst VA/Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Ansvarig nämnd
Tekniska nämnden

Länkar

Synpunkter och felanmälan 

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns