Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cykelvägar

Ansiktsbild på flicka med cykelhjälm

Cykelvägnätet består av gemensamma gång- och cykelvägar och gator där trafiken blandas med biltrafik. Det är inte tillåtet att cykla på trottoaren.

Vi arbetar för att förbättra och bygga ut kommunens gång- och cykelvägnät  och har som mål att ge fotgängare och cyklister en trafiksäker miljö.

Regler för gång- och cykelväg hittar du under relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-07

Relaterad information

Kontakt

Kundtjänst VA/Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Dokument

Information om regler på gång- och cykelvägPDF

Länkar

Synpunkter och felanmälan