Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cykelvägar

Cykelvägnätet består av gemensamma gång- och cykelvägar och gator där trafiken blandas med biltrafik. Det är inte tillåtet att cykla på trottoaren.

Vi arbetar för att förbättra och bygga ut kommunens gång- och cykelvägnät  och har som mål att ge fotgängare och cyklister en trafiksäker miljö.

Regler för gång- och cykelväg hittar du under relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-25

Relaterad information

Kontakt

Kundtjänst VA/Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata


Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Dokument

Information om regler på gång- och cykelvägPDF

Länkar

Synpunkter och felanmälan