Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gator och vägar

Bilden visar en rak landsbygdsväg med träd på båda sidorna och ett gult rapsfält till vänster

Ansvar för gator och vägar

Ansvar för gator och vägar är fördelat mellan staten, kommunen och enskilda vägsamfälligheter.

Töreboda kommun ansvarar för drift, nyproduktion och underhåll av kommunala gator i Töreboda tätort.

Inom ansvarsområdet ryms också cykelvägar, bidrag för enskilda vägar, gatubelysning, snöröjning, parkering, parkeringsövervakning och trafik.

För det allmänna statliga vägnätet är Trafikverket väghållare. Vägföreningar och vägsamfälligheter är väghållare och ansvariga för egna vägar och enskilda vägar på landsbygden. De enskilda vägar finns som regel utanför tätorterna.

Underhåll

Underhåll av gator och vägar innebär barmarksrenhållning såsom sopning, vinterväghållning och beläggningsunderhåll. Underhåll sköts av ansvarig.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter för Töreboda kommun finns samlade i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-05

Relaterad information

 

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Kontakt

Kundtjänst VA/Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Länkar

Felanmälan
Svensk Trafikföreskriftssamlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Aktuella trafikstörningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster