Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Trafikanordningsplaner

När behövs en trafikanordningsplan?

​Om du ska utföra arbete på någon av kommunens gator, vägar eller gång- och cykelbanor behövs en trafiksanordningsplan (TA-plan) innan arbetet får påbörjas.

Vid vilken typ av arbete?

​De arbeten som det kan handla om är främst grävning, arbete i lift, uppställning av byggställning eller avstängningar i samband med en byggarbetsplats.

Arbeten som utför i och på kommunens gator, vägar och marker innebär ofta störningar och säkerhetsrisker. Därför finns bestämmelser för att underlätta framkomligheten och minimera riskerna, både för dem som utför arbetet som för dem som färdas i området.

Under relaterad information finns länk till ansökningsblankett för TA-plan, föreskrifter för Arbete på väg samt en exempelsamling p hur en TA-plan kan se ut. Viktigt är dock att dessa anpassas utifrån varje arbetes specifika förutsättningar. Med ansökan ska en ritning över skyltningen bifogas.

Handläggningstiden för din ansökan är upp till 10 arbetsdagar från det att kompletta handlingar erhållits.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-01

Relaterad information

 

Kontakt

Jonny Andersson
Telefon: 0501-75 61 58
E-post: Verksamhet teknik

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Länkar

Ansökan TA-planPDF

Exempelsamling TA-planPDF

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns