Gata och hamn

Huvudnyheter

Bilden visar Töreboda station perrong och spår 1

Resor och trafik

Kommunen har goda kommunikationer som bland annat medger snabba förbindelser till Stockholm och Göteborg. Mitt i Töreboda ligger Resecentrum med närhet till både buss och tåg.

Logotyp turista i Töreboda

Felanmälan

Här kan du lämna felanmälan eller synpunkter gällande: Vatten, avlopp, gator, parker, allmänna platser, bygglov eller miljö och hälsoskydd (MTG-verksamheten).

Hitta snabbt

Andra nyheter

  • Vattenläcka på Börstorpsgatan

    Börstorpsgatan är avstängd på grund av en pågående vattenläcka.
  • Avstängning av väg

    Förbud för genomfart av Bergatorpsgatan mellan Kårtorpsgatan och Stora Bergsgatan.
  • Snöröjning

    Töreboda kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av det kommunala vägnätet. Tillsammans med privata entreprenörer försöker vi skapa god framkomlighet för alla trafikanter.