Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gata och hamn

Huvudnyheter

Logotyp turista i Töreboda

Resor och trafik

Kommunen har goda kommunikationer som bland annat medger snabba förbindelser till Stockholm och Göteborg. Mitt i Töreboda ligger Resecentrum med närhet till både buss och tåg.

Logotyp turista i Töreboda

Felanmälan

Här kan du lämna felanmälan eller synpunkter gällande: Vatten, avlopp, gator, parker, allmänna platser, bygglov eller mjö och hälsoskydd (MTG-verksamheten).

Hitta snabbt

Andra nyheter

  • Snöröjning

    Töreboda kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av det kommunala vägnätet. Tillsammans med privata entreprenörer försöker vi skapa god framkomlighet för alla trafikanter.