Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gata och hamn

Huvudnyheter

Bilden visar Töreboda station perrong och spår 1

Resor och trafik

Kommunen har goda kommunikationer som bland annat medger snabba förbindelser till Stockholm och Göteborg. Mitt i Töreboda ligger Resecentrum med närhet till både buss och tåg.

Logotyp turista i Töreboda

Felanmälan

Här kan du lämna felanmälan eller synpunkter gällande: Vatten, avlopp, gator, parker, allmänna platser, bygglov eller mjö och hälsoskydd (MTG-verksamheten).

Hitta snabbt

Andra nyheter

  • Snöröjning

    Töreboda kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av det kommunala vägnätet. Tillsammans med privata entreprenörer försöker vi skapa god framkomlighet för alla trafikanter.
  • Ombyggnation av Norra Torggatan

    Under vecka 42 påbörjas arbetet med att bygga om korsningen Norra Torggatan-Östra Torggatan.