Riskklassning och efterdebitering från 2024

Från och med 2024 införde Livsmedelsverket en ny risklassningsmodell för livsmedelsverksamheter.

Alla livsmedelsverksamheter behöver riskklassas enligt den nya risklassningsmodellen för livsmedelsverksamheter. Du som driver en livsmedelsverksamhet lämnar själv in dina uppgifter till Miljö och Bygg, även om din verksamhet redan är registrerad. Utifrån de nya uppgifterna som du skickar in kommer din verksamhet att klassas om för att följa de nya reglerna.

Det finns en e-tjänst där du själv fyller i dina uppgifter. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens som säger hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under fem år.

Vilka uppgifter behöver du som livsmedelsföretagare lämna?

  • Huvudsaklig inriktning: hur verksamhetens livsmedel sprids (till privatpersoner eller livsmedelsföretag).
  • Aktiviteter som ingår i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
  • Verksamhetens omfattning, till exempel antal årsarbetskrafter eller mängd utgående livsmedel (anges i ton).
  • Tredjepartscertifiering.

Varför införs nya regler?

Livsmedelsverket har beslutat om nya regler för att styra livsmedelskontroll till de led i livsmedelskedjan där den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge en tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter.
Målsättningen med den nya riskklassningsmodellen är att den på ett bättre sätt ska ta hänsyn till de olika typerna av hantering som kan ske inom samma verksamhet och därför ge en mer rättvis bild av hanteringen. Den är anpassad efter EU-rapporteringen och obligatorisk för alla kontrollmyndigheter.

Efterdebitering införs 2024

2021 infördes en ny lagstiftning (förordning 2021:176), med övergångs-bestämmelser, som innebär efterhandsdebitering av avgifter för kontroll av livsmedelsanläggningar. Miljö och bygg i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner kommer att övergå till efterhandsdebitering 2024 i samband med att livsmedelskontrollen övergår i en ny riskklassning.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Ritva Rådefalk
Miljöinspektör
Telefon: 0501-75 60 42
E-post: Ritva Rådefalk

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter enligt ny riskklassningsmodell Länk till annan webbplats.

Länkar

Riskklassning från och med 2024 Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.