Livsmedelsavgifter

Livsmedelskontrollen finansieras via avgifter från dig som livsmedelsföre-tagare. Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur stora avgifterna blir.

Registrering och godkännande

För handläggning av registrering tar vi ut en registreringsavgift som ligger på 880:-.

Årlig kontrollavgift baseras på en riskklassning

Till grund för den årliga kontrollavgiften ligger en riskklassning. Riskklassningen ger ett antal kontrolltimmar per år som är den tid vi lägger på din verksamhet. Den grundar sig på följande:

  • Hur stor din verksamhet är
  • Vilken typ av livsmedel du hanterar
  • Om dina kunder består av en känslig konsumentgrupp, dvs äldre, sjuka eller små barn
  • Ifall din verksamhet omfattar märkning av livsmedel
  • Hur väl din verksamhet tidigare följt lagstiftningen

Utifrån dessa parametrar görs en uträkning på hur många kontrolltimmar vi behöver lägga på din verksamhet. Därefter sätts avgiften utifrån den timavgift som räknats fram för att täcka våra kostnader för kontrollen som är 880:-.

Noggrannare hur uträkningen går till kan du läsa om i länken till höger som heter Riskklassningsbroschyr.

Extra offentlig kontroll

Om det visar sig att din verksamhet har sådana brister att vi behöver göra en uppföljande kontroll så tar vi ut avgift för extra offentlig kontroll. Den baseras på en annan uträkning där timtaxan blir lägre. Tiden kan variera, och omfattar den tid det tar för själva kontrollen samt att skriva kontrollrapport. Timtaxan är 660:-.

Kommunfullmäktiges beslut hittar du i länkarna till höger.

Mer information

Under länken vägledningar hittar du Livsmedelsverkets vägledningen om riskklassning.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Dokument

Taxa inom livsmedelsområdet Pdf, 139.1 kB.
Riskklassningsbroschyr Pdf, 307.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Vägledningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.