Anmäl ändring

Du ska alltid kontakta verksamhet miljö och bygg när du gör förändringar i din livsmedelsverksamhet. Se kontaktuppgifter under Relaterad information.

Om du gör större förändringar till exempel vad gäller lokalutformningen behöver du tänka på att det är viktigt att det blir en förändring till det bättre även avseende hygien och hantering. Du kan förstöra ett bra flöde genom att göra ogenomtänkta förändringar. Då kan vi komma och kräva att du gör fler förändringar eller får ändra tillbaka. Om du gör förändringar av ventilation, vatten eller avlopp, och även om fasaden ändras brukar det krävas bygglov eller bygganmälan.

Vid större förändringar kan det krävas att du registrerar din verksamhet på nytt.