Brandfarlig vara

Brandfarlig vara  Foto: Most photos

Hantering och förvaring av brandfarlig vara kan orsaka stora skador om det inte görs på rätt sätt. Därför ska den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarlig och/eller explosiv vara ha tillstånd för det.

Vad är en brandfarlig vara?

Exempel på brandfarliga varor är bensin, thinner, lacknafta, rödsprit, spolarvätska, fotogen, dieselolja, färger med lösningsmedel, gasol med mera.

Var söker jag tillstånd?

Tillstånd söks numera hos Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Se länk under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räddningstjänsten Skaraborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.