Framtidsmöte med företagare i Töreboda kommun

Publik sitter i en stor sal och kollar på en presentation på storbildsskärm.

Under torsdagen den 7 december samlades företagare från Töreboda kommun för ett gemensamt informations- och dialogmöte. Mötet syftade till att diskutera framtidens utmaningar och möjligheter.

Mötet genererade en mängd värdefulla förslag om hur kommunen och företagen kan samarbeta för att skapa gynnsamma förutsättningar både nu och i framtiden. Deltagarna delade sina tankar om att bevara den starka Törebodaandan och hur detta kan bidra till gemensam framgång.


Inspirerande presentationer

Dan Harryzon, Johan Storm och Michael Nordin visade inspirerande presentationer om kommunens utvecklingsplaner. Diskussionerna berörde bland annat nya bostadsområden, tillgänglig företagsmark, visionen för Töreboda Green Tower, samt kommande byggprojekt såsom förskolan i Kilen, multisporthallen och utvecklingen av Moskogen. Deltagarna fick även diskutera hur Töreboda förväntas påverkas av de pågående etableringarna i Skaraborg och hur vi i Töreboda kommun kan ta tillvara på kommande möjligheter på bästa sätt.

Politiskt engagemang för framtiden

Mötet inkluderade även presentationer från politiska företrädare. Linn Brandström (M), Karin Arvidsson (S) och Gunilla Fransson (L) delgav företagarna information om politikens framtidsplaner och prioriteringar för att främja en hållbar och attraktiv utveckling i kommunen.

Tillsammans skapar vi trygghet och tillväxt!

Sidan senast uppdaterad: