Töreboda kommun klättrar till sin bästa placering i rankingen lokalt företagsklimat!

Töreboda kommun har just klättrat till sin bästa placering någonsin och landar nu på en imponerande 36:e plats av hela 290 kommuner. Detta är Töreboda kommuns högsta placering i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en omfattande ranking av företagsklimatet i Sveriges samtliga 290 kommuner. Syftet med rankingen är att erbjuda insikter om var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. Denna ranking utvärderar inte mindre än 18 olika faktorer, där vissa har större betydelse än andra. 2023 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2023 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Resultatet av denna omfattande utvärdering visar att Töreboda kommun har stärkt sin ställning avsevärt i jämförelse med tidigare år. Genom att företagarna i kommunen har svarat på Svenskt Näringslivs enkätundersökning har våra lokala företag bidragit till att lyfta Töreboda kommun till en hedrande 36:e plats i hela landet.
Tillsammans kan vi skapa positiva förändringar. Ett stort tack till er alla!

För mer information om rankingen och dess resultat, kan du besöka Svenskt Näringslivs webbplats:

Lokalt företagsklimat Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: