Tydlig information om covid-19 lagen

Tre korta filmer som Tillväxtverket tagit fram. Filmer, som konkret och illustrativt beskriver verksamhetsutövarens ansvar.

Sidan senast uppdaterad: