Grönt kort för företag på Borreboda återvinningscentral

Sedan grönt kort för hushållen infördes på Borreboda återvinningscentral har det blivit betydligt mindre möjlighet för företag att lämna avfall. Endast torsdag eftermiddag då det är bemannat finns det möjlighet som det ser ut just nu.

Detta har lett till att kommunen och AÖS (Avfall Östra Skaraborg) fått frågan från organisationen Företagarna i Töreboda hur vi kan förbättra möjligheten för företagen att också få tillgång till grönt kort. Det vill säga möjlighet att på samma sätt som privatpersoner få tillgång till att lämna avfall alla dagar i veckan.

Grönt kort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Endast ett fåtal företag har varit betalande kunder på anläggningen i Borreboda. Därför är det viktigt att vi får en rättvisande bild av hur stort behovet hos företagen egentligen är. Anläggningen är i nuläget anpassad för i första hand alla betalande hushåll i kommunen.

Möjligheten för företag att få grönt kort

Nu undersöker vi möjligheten att få till ett försöksår med grönt kort även för företagen i kommunen. För att se underlag och intresse går vi nu ut med en förfrågan till er företagare. Intresseanmälan är inte på något sätt bindande men gör att Töreboda kommun kan få en bild av hur stort intresse som finns bland kommunens företag.

För att genomföra grönt kort för företag krävs att det blir ett relativt stort antal betalande företagskunder. Detta och den volym avfall ni möjliga kunder uppskattar att ni kommer att lämna under ett år är en av de delar som avgör priset på hur mycket det kommer att kosta varje kund.Mängden avfall per företag kommer att avgöra avgiften.

För företag som endast lämnar avfall få gånger/år och få kubik kan avgiften hamna på ca 3 000kr/år medan för företag som lämnar många gånger och stora volymer kan avgiften bli 10 000 kr/år. Priset avser inte att konkurrera ut de privata företag som redan finns på marknaden utan vara ett komplement.Viktigt att veta!Ett företag kan inte uppfylla sin lagstadgade skyldighet för avfall enbart via Borreboda återvinningscentral.

Miljötillståndet för anläggningen tillåter för närvarande inte mottagning av farligt avfall från företag och anläggningen är endast mottagningspunkt för det producentavfall som inte hanteras genom producentansvar.Företag som transporterar mer än 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per år ska inneha transporttillstånd från Länsstyrelsen. Tillstånd krävs också för transport av icke-farligt avfall som överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter per år.

Sidan senast uppdaterad: