Näringslivsstipendium

Ett näringslivsstipendium om 10 000kr har beslutats av politiken att delas ut årligen från och med år 2021.

I september väljer en jury utsedd av Töreboda kommun en stipendiat bland de näringsidkare som är verksamma i kommunen. Stipendiaten tillkännages i samband med ett näringslivsevenemang.

Stipendiet ska stödja, uppmuntra och premiera en näringsidkare som är verksam inom kommunen. Stipendiaten ska ha bidragit genom att utveckla nya innovativa lösningar, skapat fler arbetstillfällen, ökat socialt engagemang, ökad tillväxt eller på annat sätt varit med och utvecklat kommunen i en positiv riktning.
Stipendiaten ska dela kommunens värdegrund.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Michael Nordin
Kommunchef
Telefon: 0506-181 52
E-post: Michael Nordin

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen