Näringslivsprogram

2016-05-30 antog kommun fullmäktige Näringslivsprogrammet.

Programmet fokuserar på de uppgifter som kommunen kan bistå med som offentlig aktör för ett gott företagsklimat i kommunen. Det handlar om mål, åtagande och aktiviteter där kommunen är enskild huvudman eller samverkar med andra parter inom privat- och offentligsektor. Att tydliggöra kommunens ambition och ansvar i sin roll i arbetet med näringslivsutvecklingen.

Ett nytt program håller på att tas fram inför nästa mandatperiod.
Tills det är beslutat och klart gäller det befintliga programmet.