Näringslivsprogram

2016-05-30 antog kommun fullmäktige Näringslivsprogrammet.

Programmet fokuserar på de uppgifter som kommunen kan bistå med som offentlig aktör för ett gott företagsklimat i kommunen. Det handlar om mål, åtagande och aktiviteter där kommunen är enskild huvudman eller samverkar med andra parter inom privat- och offentligsektor. Att tydliggöra kommunens ambition och ansvar i sin roll i arbetet med näringslivsutvecklingen.

Ett nytt program håller på att tas fram för den politiska mandatperioden 2019-2022.
Tills det är beslutat och klart gäller det befintliga programmet.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Lena Tilstam
Näringslivs- & tf turistchef
Telefon: 0506-182 88
E-post: Lena Tilstam

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Näringslivsprogram Pdf, 793 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning Näringslivsprogram 2016 Pdf, 803.9 kB, öppnas i nytt fönster.