Näringslivsprogram

Ett nytt program håller på att tas fram.

Programmet fokuserar på de uppgifter som kommunen kan bistå med som offentlig aktör för ett gott företagsklimat i kommunen. Det handlar om mål, åtagande och aktiviteter där kommunen är enskild huvudman eller samverkar med andra parter inom privat- och offentligsektor. Att tydliggöra kommunens ambition och ansvar i sin roll i arbetet med näringslivsutvecklingen.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Johan Storm
Näringslivsstrateg
Telefon: 0506-182 77
E-post: Johan Storm

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Upprättat förslag till näringslivsprogram för Töreboda kommun Pdf, 341.5 kB.