Landsbygdsutveckling

Leader Nordvästra Skaraborg

Leader Nordvästra Skaraborg - en möjlighet för dig som har utvecklingsidéer. Leader syftar till att fånga upp och förverkliga privatpersoners, föreningars och företags idéer om hur den egna bygden ska utvecklas. Det unika med Leader är själva metoden för utvecklingsarbetet, som består av lokal förankring, underifrånperspektiv, nytänkande, samverkan och nätverksbyggande.

I Nordvästra Skaraborg samarbetar kommunerna tio kommuner i ett Leaderområde. Föreningen heter Leader Nordvästra Skaraborg. Projektet är ett samarbetsprojekt med flera olika aktörer. Finansieringen till projektstödet kommer från  kommunerna, staten och EU. Perioden gäller 2014 - 2020. Mer information finns på hemsidan. Se länk.