Investera och Etablera

Karta över etablering i Töreboda kommun

Varför ska du investera och etablera i Töreboda?

  • Vårt läge vid Västra stambanan med mycket goda kommunikationer till Stockholm och Göteborg och andra städer som exempelvis Jönköping, Örebro och Skövde.
  • Töreboda tillhör landets åtta största arbetsmarknadsregioner med cirka 80 000 arbetstillfällen och drygt 180 000 personer.
  • Töreboda starka områden är framförallt inom tillverkningsindustrin. Tillgången till kvalificerad, engagerad och kostnadseffektiv arbetskraft inom området är god.
  • Det finns drygt 900 aktiva företag inom kommunen fördelat på många branscher.
  • För investeringar i Töreboda kommun ges ett statligt investeringsstöd.
  • I Töreboda finns attraktiv och prisvärd tomt- och industrimark för såväl företag som privatpersoner
  • Göta kanal ger oss ett naturligt tillflöde av turister och andra besökare vilket skapar goda expansionsförutsättningar inom besöksnäringen.
  • Inom 20 minuters reseavstånd finns ett stort antal gymnasieskolor. Vår regionala högskola finns i Skövde, 17 minuter med tåg från Töreboda. Tillsammans skapar det god försörjning av välutbildad arbetskraft.
  • I Töreboda är det nära till förskola, skola, arbete, affärer, service och en mångfald av fritidsaktiviteter.

För mer information om fördelarna med Töreboda se relaterad information.

Rotkilen Företagspark Töreboda.

I södra delen av Töreboda mellan Västra stambanan och Göta kanal. Återstående mark är ca 190 000 m2 varav 45 000 m2 är reserverad. För vidare information se film Rotkilen Business Park, dokument och syntolkning av filmen under relaterad information.

Företagsmark Moholm

I kommunens översiktsplan finn ett stort markområde på drygt 1 000 000 m2 för industriändamål. Se länk till den korta informationsfilmen som beskriver området och dess förutsättning under relaterad information.

Business Region Skaraborg

Töreboda kommun ingår tillsammans med Skaraborgs 15 kommuner i ett regionalt samarbete kring det investeringsfrämjande arbetet - Business Region Skaraborg.

Business Region Skaraborg erbjuder fri, skräddarsydd och konfidentiell service till företag som söker bästa platsen för etablering i någon av regionens kommuner. Vårt uppdrag är att utveckla, samordna och driva Skaraborgs gemensamma investeringsfrämjande arbete. Vi är en regional part till Business Sweden och därmed en del av Sveriges nationella investeringsfrämjande arbete. Vi samarbetar tillsammans med och för Skaraborgs 15 kommuner med målet att attrahera etableringar, investeringar, arbetstillfällen och kompetens till regionen.

Film om Business Region Skaraborg

Under länkar hittar du en film som sammanfattar uppbyggnaden av Business Region Skaraborg. Kort om filmen: Verksamheten startade som ett projekt 2018, då Skaraborgs 15 kommuner såg ett gemensamt behov av att kraftsamla kring det investeringsfrämjande arbetet. Projektmålen är uppfyllda och organisationen är numera en permanent verksamhet under Skaraborgs Kommunalförbunds regi.

För mer information om Business Region Skaraborg se deras hemsida under relaterad information.