Internationellt arbete och EU-program

Projektstöd

Det finns olika typer av projektstöd att söka till projekt beroende på vad det är för typ av verksamhet det berör.

Leader

Leader är ett EU program med syfte att främja utveckling på landsbygden. Med utgångspunkt från lokala förutsättningar och lokala initiativ ska Leader stödja nyskapande metoder för utveckling och förnyelse. Leader finns i alla EU-länder. Nationellt är det Länsstyrelserna och Jordbruksverket som ansvarar för programmet och Jordbruksverket som ansvarar för utbetalning av medel.

Business Sweden

Vårt internationella arbetet sker i dagsläget genom medlemskap Business Sweden som är vår partner när det gäller exportfrågor och etableringar. De jobbar också med att hitta kapital till företagen vid investeringar. 

Vänort

I nuläget har inte Töreboda kommun någon vänort.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Michael Nordin
Kommunchef
Telefon: 0506-181 52
E-post: Michael Nordin

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

EU-Program Länk till annan webbplats.
Leader Länk till annan webbplats.
Business Sweden Länk till annan webbplats.