Bredbandsutbyggnad

Du kan få bredband på flera olika sätt. Det vanligaste just nu är att ansluta sig till det fibernät som håller på att växa fram. På landsbygden är det oftast genom lokala fiberföreningar. I tätorterna får man erbjudande genom det som kallas stadsnät eller andra aktörer som Telia. Du kan också i vissa fall få bredband från ledningarna till kabel-tv eller fibernät. Mobilt bredband kommer genom signaler från radiosändare och har under senare år utvecklats i en snabb takt. För tillgång till nätuppkoppling för Sveriges invånare finns en nationell strategi.

Din nuvarande bredbandskapacitet kan du mäta genom att i länklistan öppna länken ”Bredbandskollen”.

VIKTIG INFORMATION!

Telia växlar till "framtidens nät"

I en information till kommuner beskriver Telia sin successiva avveckling av sina kopparbaserade tjänster för att övergå till tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät. Tjänster som påverkas av övergången är telefoni, bredband, TV samt olika grossist- och företagstjänster.

I vissa fall kan även kommunala trygghetslarm beröras. Fiber- och mobilnät möter kundernas behov av att kunna använda allt mer data och har redan blivit de vanligaste infrastrukturerna för uppkoppling. Näten byggs dessutom för att kunna leverera den driftsäkerhet som är en förutsättning för till exempel digitala välfärdstjänster.

För att leva upp till kundernas krav menar Telia att det därför behövs en successiv övergång till mer framtidssäker teknik, främst via fiber eller mobilnäten. Hösten 2018 berör denna förändring även telestationer i Töreboda kommun. Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade marknaden som kommer att erbjuda alternativen till kopparnätet. Som ägare av kopparnätet har Telia Company dock ett särskilt ansvar att säkerställa att alla som berörs av övergången får information och vägledning.


I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör kommer Telia säkerställa att kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Detta sker via en operatörsneutral kundtjänst dit kunder kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som passar deras behov bäst. Den operatörsneutrala kundtjänstens hemsida heter: www.telekomguiden.se

De första förändringarna i Töreboda kommun planeras ske den 1 oktober 2018 och gäller ca 200 kunder kopplade till telestationerna Beateberg, Borrud, Bredebolsby, Ekeskog, Lagerforsbruk, Remmestorp och Säckestad. Telias information uppdateras efter hand även på deras hemsida: www.telia.se/privat/om/framtidensnat.

Fibernät

Mariestad och Töreboda kommuner genomför en gemensam satsning på fiberutbyggnad på landsbygden under perioden 2013 – 2016. Utbyggnaden sker genom att man bygger ut ett öppet stamnät i kommunerna, vilket sammankopplas med kommunernas stadsnät i Mariestad och Töreboda. Utmed de sträckor där fiberkablar grävs ner skapas efter hand så kallade fiberanslutningspunkter, där framförallt fiberföreningar och företag ges möjlighet att ansluta mot stadsnätet.
Utbyggnaden till enskilda hushåll på landsbygden sker i regel genom att hushållen bildar fiberföreningar för att bygga sina ”byanät”. För detta lämnar staten (genom Länsstyrelsen) visst stöd. Se länkarna ”Länsstyrelsen Västra Götaland” och ”Jordbruksverket/bredbandsstöd” i länklistan.

Fiberföreningar

I kommunen finns ett stort antal fiberföreningar. Några har redan sina nät i drift. Andra är bara i början av sitt föreningsarbete. Det är Länsstyrelsen som hanterar fiberföreningars eventuella ansökan om stöd för sin nätutbyggnad. För mer information om fiberföreningar se länk ”VänerEnergi” i länklistan.

Kommunfullmäktige har beslutat att det kommunala bolaget VänerEnergi AB ska ha det fortsatta ansvaret för fiberutbyggnaden i kommunen.

På VänerEnergis hemsida finns mer information om fibernätsutbyggnaden på landsbygden och i tätorter samt om och till fiberföreningar. Se länk ”VänerEnergi” i länklistan.

Sidan senast uppdaterad: