Regional utveckling

Skaraborgs tillväxtprogram

Skaraborgs Kommunalförbund ansvarar för att samordna genomförandet av det delregionala tillväxtprogrammet för Skaraborg. 

Tillväxtprogrammet för Skaraborg ska medverka till att göra Skaraborg till en mer attraktiv och väl sammanhållen konkurrenskraftig region. Attraktiv för företag och verksamheter samt de kvinnor, män, ungdomar och barn som bor i eller besöker regionen. Internationell konkurrenskraft genom en långsiktig kunskapsdriven utveckling som innebär ständig förnyelse och en hållbar utveckling av näringslivet. Väl sammanhållen i meningen av vidgade lokala marknader för utbildning, arbete och fritid för invånarna.

Utgångspunkt

Utgångspunkten är Skaraborg, vår gemensamma region, där helhetssynen är överordnad de lokala perspektiven.

Programområden

Programmet utgår från ett antal gemensamma programområden för utvecklingen i Skaraborg:

  • En attraktiv och synlig region
  • En konkurrenskraftig region präglad av hållbar tillväxt, innovation och förnyelse
  • En region med en långsiktigt hållbar infrastruktur

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Michael Nordin
Kommunchef
Telefon: 0506-181 52
E-post: Michael Nordin

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Skaraborgs tillväxtprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.