Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tobak och E-cigaretter

För att få sälja tobak och e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska du anmäla detta till kommunen där försäljning ska ske.

Anmälan

Anmälan om tobaksförsäljning och/eller e-cigaretter gör du via blankett, se under Relaterad information - Blankett. Blanketten kan fyllas i digitalt och signeras med bankID, alternativt skrivas ut och fyllas i manuellt och skickas in.

Hur snabbt får jag svar?

Vårt mål är att du ska få ett skriftligt beslut inom 2 veckor från det att komplett anmälan/ansökan kommit in till oss. Efter 2 veckor får försäljningen påbörjas.

Kostnad

När du anmäler försäljning av tobak och/eller e-cigaretter tas en handläggningsavgift på 1516 kronor ut. En tillsynsavgift på samma belopp för två timmars tillsyn tillkommer årligen. Kommunfullmäktige har beslutat om taxorna.

Egenkontroll

Du som bedriver försäljning av tobak och/eller e-cigaretter ska utföra en särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. Det ska finnas ett skriftligt program för egenkontrollen och detta ska kunna uppvisas vid tillsynsbesök. En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas till kommunen i samband med att anmälan om försäljningen sker.

Regler för tobaksförsäljning

Reglerna hittar du i separat dokument under Relaterad information - Dokument.

Mer information om regler vid försäljning av tobak och e-cigaretter finns att hitta på länkarna Tobakslagen, Lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt hos Folkhälsomyndigheten, som du finner under Relaterad information - Länkar.

En ny tobakslag kommer att gälla från 1 juli 2019

Huvuddragen i den nya lagen är att tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Det blir utökat rökförbud på platser utomhus samt att det kommer att införas spårbarhet och säkerhetsmärkning på tobaksvaror.

Läs mer i separat dokument under Relaterad information - Dokument

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-09

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 20,
75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Dokument

Taxa enligt tobakslagen
PDF
Taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållarePDF
Tobaksförsäljning reglerPDF
En ny tobakslag kommer att gälla från 1 juli 2019PDF

Blankett

Blanketteröppnas i nytt fönster

Länkar

Tobakslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster