Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lokal för hygienisk behandling, bassängbad eller undervisningslokal

Anmälan av lokal ska göras till kommunen innan en verksamhet påbörjas .

Typ av lokaler

Exempel på anmälningspliktiga lokaler:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter

Anmälan

Anmälan ska ske skriftligen till Miljö- och byggnadsnämnden innan en verksamhet påbörjas i lokalen. Kravet på anmälan regleras i enligt 38 § förordningen miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Syftet med anmälan

Syftet med anmälan är att uppmärksamma Miljö- och byggnadsnämnden på vad man tänker göra och därmed ge nämnden möjlighet att reagera, till exempel avgöra om en lämplig lokal valts. Det är också möjligt att vissa försiktighetsmått eller skyddsåtgärder måste göras för att undvika störningar för människor och miljö

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-11

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 20,
75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Blankett

Anmälan om hygienlokal, bassängbad eller undervisningslokalPDF

Länkar

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster