Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmäl ändring

Du ska alltid kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen när du gör förändringar i din livsmedelsverksamhet. Se kontaktuppgifter längst upp till höger.

Mindre förändringar

Om du gör mindre förändringar i din verksamhet vill vi göra en anteckning och justering i uppgifterna vi har om din anläggning.

Större förändringar

Om du gör större förändringar t ex vad gäller lokalutformningen behöver du tänka på att det är viktigt att det blir en förändring till det bättre även avseende hygien och hantering. Du kan förstöra ett bra flöde genom att göra ogenomtänkta förändringar. Då kan vi komma och kräva att du gör fler förändringar eller får ändra tillbaka. Om du gör förändringar av ventilation, vatten eller avlopp, och även om fasaden ändras brukar det krävas bygglov eller bygganmälan.

Vid större förändringar kan det krävas att du registrerar din verksamhet på nytt eller att det (om det är en animalieanläggning) behöver göras ett nytt godkännande.

Hur snabbt får jag svar?

Vårt mål är att du ska få ett registerutdrag alternativt skriftligt beslut inom två veckor från det att komplett anmälan/ansökan kommit in till oss.

Blanketter för anmälan och godkännande hittar du till höger.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-09

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 20,
75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Blanketter

Blanketter