Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lantbruk

Traktor som plöjer en åker

Lantbruket är en viktig del av samhället. Det producerar livsmedel och håller landskapet öppet. Lantbruket måste dock bedrivas på ett sådant sätt och med sådan kunskap att näringsämnen inte läcker ut till vattendrag eller så att vattentäkter riskerar förorenas av rester av bekämpningsmedel.

Med anledning av lantbrukets miljöpåverkan är det viktigt att lantbrukarna har den kunskap som krävs för att gödsla och sprida eventuella bekämpningsmedel i rätt mängder och vid rätt tidpunkt. Detta är några av de områden som regleras i den svenska miljölagstiftningen, miljöbalken samt Jordbruksverkets föreskrifter m.m.

Det är miljö- och byggnadsnämnden som ansvarar för tillsynen av att lantbrukare följer lagstiftning inom lantbruket. Detta genomförs bland annat genom tillsynsbesök.

Tillsyn enligt djurskyddslagen ansvarar Länsstyrelsen för sedan 1 januari 2009. Mer information hittar du på Länsstyrelsens hemsida, se länk.

För dig som har djur eller bedriver lantbruk finns det bestämmelser för hur gödsel ska lagras, vad som är tillräcklig lagringskapacitet med mera.. Se mer information under respektive rubrik

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-09

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 20,
75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Dokument

JordbruksbestämmelserPDF
Anmälan om djurhållning över 100 djurenheterPDF

Länkar

Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster