Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Serveringstillstånd

Töreboda kommun ingår i samarbete med Tillståndsenheten i Samverkan TiS som handlägger ärenden som rör serveringstillstånd.

Serveringstillstånd/alkoholtillstånd ges av kommunen. Det är också kommunen som tillsammans med polisen är tillsynsmyndighet med uppgift att se till att lagen efterlevs.

Alkohollagen

Alkohollagen (2010:1622) reglerar servering av och detaljhandel med alkoholdrycker. Även samhällets tillsyn över att lagen efterlevs regleras i lagen. Syftet med reglerna är att begränsa den alkoholkonsumtion som kan vara skadlig, till exempel berusningsdrickande, allt för tidig alkoholdebut och olägenheter t.ex. ordningsstörningar. Försäljning och servering av alkoholdrycker skall skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras.

Länsstyrelsen ger råd och stöd åt kommunen och Statens folkhälsoinstitut är den centrala tillsynsmyndigheten.

Hur ansöker jag?

Ansökan om serveringstillstånd görs via e-tjänst. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen. Olika avgifter gäller för respektive tillstånd, se länk avgiftstaxa för serveringstillstånd. Avgiften ska vara inbetald innan handläggning påbörjas.

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-26

Relaterad information

Kontakt
Malin Lindholm
Handläggare
Telefon: 0510-77 03 93
E-post: Tillståndsenheten

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsens vård- och arbetsutskott

Länkar
Här gör du ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Avgiftstaxa serveringstillståndPDF


 


Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns