Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Energirådgivning för företag

Som företagare kan du få hjälp att starta upp ditt energiarbete. Vi gör en nulägesanalys och utifrån den ger vi förslag på förbättringar och diskuterar hur ni kan gå vidare. All energibesparing behöver inte innebära investeringar. Injustering, tidsanpassning och beteendefrågor är gratis.

Det finns en mängd stöd att söka för energieffektivisering, både lokala och nationella. En komplett sammanställning finns under dokument.

Energikartläggningscheckar
Fram till 2018 år slut kan man söka pengar för energikartläggning av sitt företag. Villkoret är att man totalt förbrukar minst 300 MWh/år.

Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna upp till 50 000 kronor. Egen tid kan debiteras med 600 kr/ timma.

Stöd till studier för energieffektiva åtgärder

Hittar man åtgärder vid energikartläggning som man vill undersöka vidare innan en investering finns detta stöd. Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Medelstora företag med 50-250 anställda kan få stöd med högst 60 procent av den totala projektkostnaden.

Klimatklivet- lokalt klimatinvesteringsstöd

Stödet är till för investeringar som gör stor klimatnytta men samtidigt inte är riktigt lönsamma att genomföra. Bidrag kan ges till bland annat återvinning av spillvärme, energieffektivisering. fjärrvärme och transportlösningar.

Solcellsstöd
Har man en hög baslast sommartid kan solceller vara en god investering. Företag får 30 procent i bidrag av total investering. Som företagare får man dessutom dra av momsen vilket gör en pay- off på ca 6 år.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-22

Relaterad information

Kontakt

Hanna Jansson
Coach för energi och klimat
Telefon: 0501-75 51 41
E-post: Hanna Jansson

Energi- och klimatrådgivare
Peter van der Tol
Telefon: 0501 - 75 51 49
E-post: Energirådgivning MTG

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Energikartläggningschecklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stöd energieffektiviseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Klimatklivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Solcellsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Frågor och svar klimatklivetPDF
Lokala och nationella bidragPDF