Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Näringslivsprogram

2016-05-30 antog kommun fullmäktige Näringslivsprogrammet.

Programmet fokuserar på de uppgifter som kommunen kan bistå med som offentlig aktör för ett gott företagsklimat i kommunen. Det handlar om mål, åtagande och aktiviteter där kommunen är enskild huvudman eller samverkar med andra parter inom privat- och offentligsektor. Att tydliggöra kommunens ambition och ansvar i sin roll i arbetet med näringslivsutvecklingen.

Ett nytt program håller på att tas fram för den politiska mandatperioden 2019-2022.
Tills det är beslutat och klart gäller det befintliga programmet.

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-18

Relaterad information

Kontakt

Lena Tilstam
Näringslivs- & tf turistchef
Telefon: 0506-182 88
E-post: Lena Tilstam

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

NäringslivsprogramPDF

Uppföljning Näringslivsprogram 2016PDF