Vattenskyddsområden i Töreboda

Dricksvattnet som kommunen levererar har sitt ursprung i en vattentäkt. Till skydd för kommunens vattentäkter har vattenskyddsområden inrättats för vattentäkter. Vattenskyddsområden är indelade i olika skyddszoner bland annat beroende på markens känslighet och avstånd till täkten. I skyddszonerna gäller särskilda skyddsföreskrifter. Föreskrifterna innebär att vissa typer av verksamheter och åtgärder omfattas av förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt. Till höger, under relaterad information hittar du kartor, föreskrifter och annan information om befintliga vattenskyddsområde.

Har du frågor om den specifika avgränsningen av något av kommunens vattenskyddsområden, vänligen kontakta kommunens VA‑avdelning.

Miljö- och byggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet för kommunens vattenskyddsområden och svarar på frågor om tillstånd, anmälan och förbud.

De vattenskyddsområden som finns i Töreboda kommun är följande:

Haboskogen och Slätte

Vattenskyddsområdet är utsträckt från Slätte i norr till Haboskogen, någon km söder om Mostugan, i söder. Området är någon km brett. Vägen som går från väg 202 mot Mjöserud och Slätte går mestadels inom området.

Vassbacken

Vattenskyddsområdet ligger strax söder om Vassbacken/Göta kanal. Området ligger på östra sidan om vägen som går söderut från Vassbacken mot Lagerfors. Området är ca 1 km långt i nord-sydlig riktning och ca 350 meter brett i öst-västlig riktning.

Älgarås

Vattenskyddsområdet ligger utmed väg 200, strax söder om korsningen mot Älgarås. Väg 200 skär genom området som är ca 1 km långt i nord-sydlig riktning och ca 500 meter brett i ost-västlig riktning.

Har du frågor om den specifika avgränsningen av något av kommunens vattenskyddsområden, vänligen kontakta kommunens VA‑avdelning.

Sidan senast uppdaterad: